Description

Nu kan du blive en del af vores fødegangsteam og indgå i et positivt samarbejde på tværs af professioner med fokus på patientinddragelse. Sætter du en ære i at yde dit ypperste for de fødende, og er du vant til at få samarbejdet med forskellige familier og kolleger, mono- og tværfagligt, til at fungere optimalt, indenfor de rammer, vi er blevet givet? Måske overvejer du, om dine evner kan komme flere familier til gode? Kan du se dig selv i en rolle, hvor du er med til at højne patientsikkerheden, facilitere et trygt læringsmiljø, og optimere patientoplevelsen på et mere overordnet niveau, så er det måske på tide at søge stillingen som afdelingsjordemoder på Herlev Hospitals nye fødegang. Vi søger 2 afdelingsjordemødre mere til vores fantastiske team af afdelingsjordmødre, der sammen med basisjordemødre, læger, social- og sundhedsassistenter, serviceassistenter og sekretærer, varetager omkring 5500 fødsler årligt. Du kommer til at arbejde tæt sammen med teamet om at sikre en velfungerende fødegang døgnet rundt. Vi ønsker du er afdelingsjordemoder i en delestilling mellem afdelingsjordemoderfunktionen og andet klinisk arbejde, dog med primær ansættelse i afdelingsjordemoderfunktionen. Om afdelingen og din introduktion til stillingen Hver eneste fødsel skal være en god og tryg oplevelse, så de små nye medborgere kan få den bedst tænkelige start. Det kræver et godt og konstruktivt arbejdsmiljø, hvor alle bidrager til afdelingens trivsel – også når vi løber stærkt. Vores nyeste fokusområder er “Interprofessionel læring og samarbejde” hvor vi lærer med, af og om hinanden i et trygt læringsmiljø, og hvor vi er et tværfagligt team, der inddrager patienter og pårørende i deres forløb hos os, samt ”Mental Sundhed”, der er et redskab til at styrke evnerne til at håndtere dagligdagens udfordringer og stress, samt indgå i fællesskaber. Vi samarbejder tæt med de afsnitsledende overlæger for fødegangen, fødemodtagelsen, svangregangen og barselsgangen. Samarbejdet fordrer respekt og hensyn, men giver os til gengæld spændende og rummelige fællesskaber. Vi afholder tværfaglige fødegangskonferencer dagligt og monofaglige ’Tea-times’, hvor vi vender dilemmaer, input og vidensdeling. Vi er flyttet i nye fysiske rammer i det nye ”Kvinde-Barn-Center” med flotte sansefødestuer. Det fordrer nye arbejdsgange og arbejdsfællesskaber med barselsafdelingen og børneafdelingen. I september 2022 åbnede vi ligeledes regionens første Alongside/In House Fødeklinik. Vi tilrettelægger et personligt introduktionsprogram til dig, så du er 100 procent rustet til at udfylde din nye funktion. Programmet tilrettelægges efter dine kvalifikationer og kompetencer. Udover en grundig introduktion til hele afdelingen, vil du i en periode gå i følgevagt med en kollega. Som afdelingsjordemoder indgår du i et ledelsesteam med hele gruppen af afdelingsjordemødre, der arbejder tæt sammen for at sikre sammenhængende patientforløb af høj kvalitet og foruden er ansvarshavende for hver deres tovholderfunktion. Udover solid introduktion har vi løbende supervision. Vi afholder årligt MUS-samtale med nærmeste leder, har fokus på kompetenceudvikling, ligesom vi har indført en kompetenceplan for alle jordemødre i afdelingen. Den profil, vi søger: Du har min. 3-5 års bred klinisk erfaring og stærk faglighed som jordemoder Du er stærk til at kommunikere og lede Du er inkluderende, men kan være tydelig og retningsgivende i din samarbejdsstil. Du kan træde til og tage ansvaret ved akutte situationer på fødestuerne Du har et godt humør og brænder for rollen som faglig sparringspartner og vejleder Du kan og vil gerne stå for debriefing/ defusing efter svære fødselsforløb efter oplæring og uddannelse. Du er god til at analysere, reflektere og handle på komplekse problemstillinger Du har lyst til at arbejde på en fødeafdeling med mange forskellige fødsler og et stærkt tværfagligt miljø Du er en rollemodel og medspiller ift. at videreudvikle afdelingen og vores patientbehandling, både ift igangværende og kommende projekter, implementering af kvalitetstiltag etc. Vi tilbyder: Et eminent godt tværfagligt team, der opnår flotte resultater i vores klinik. Opgradering af dine kompetence årligt med kurser som ALSO, TOF, Flowmaster-kursus osv. Mulighed for indflydelse og ansvar for videreudvikling af basisjordemødrenes og SSA’ernes faglighed, fx via sparring, bedside-oplæring eller supervision. Et personligt introduktionsprogram til stillingen som afdelingsjordemoder samt mulighed for tovholderfunktion på faglige områder. Mulighed for løbende supervision, karriereplanlægning og kompetenceudvikling En ledelse, der står bag og støtter dig – via daglige statusmøder mhp optimeret patientflow, sparring og hjælp med ressourceoptimering ved behov. Ansættelsesvilkår: Stillingerne er som udgangspunkt på 32-37 timer med arbejdstid i 12 timers vagter (på forskellige tidspunkter af døgnet) og weekendarbejde. Vi søger afdelingsjordemødre med opstart 1. september eller 1. oktober 2024. Hvis du vil høre mere om stillingen, er du meget velkommen til at ringe til Vicechefjordemoder for fødegangen Emily Weilegaard Procter 20 15 22 71 Chefjordemoder Vibeke Spring Lafrenz på tlf. 20 36 69 03