Description

Absalons studerende skal mærke deres uddannelse fra første dag. Når de træder ind ad døren, skal de mærke den profession, de er på vej ind i. De skal mærke en særlig uddannelseskultur, hvor fællesskabet med undervisere og andre studerende står stærkt, og endelig skal de mærke en samlet organisation, der sætter studerende først, og som har en stærk og tydelig uddannelsesprofessionalisme.På Professionshøjskolen Absalon er det vores ambition – med udgangspunkt i den region vi er placeret i – at levere grunduddannelse, efter- og videreuddannelse samt forskning på et højt niveau og vi søger en ny kollega, der kan være med til at bidrage til en eller flere dele af denne vigtige opgave. Stillingen indbefatter, at du kan udtænke, skrive og gennemføre forsknings- og udviklingsprojekter inden for sprog og sprogindlæring, hvilket du skal dokumentere at have erfaring med. Du skal i den sammenhæng have kendskab til relevante fonde og fondsansøgningsarbejde. Din profil Du har erfaring med at samarbejde med andre forskere og undervisere på læreruddannelsen, samt kendskab til forsknings- og udviklingsmiljøer inden for denne sektor. Måske har du også kendskab til universitetsmiljøer inden for feltet. Du kan undervise på både dansk og engelsk, da vi har undervisningsopgaver på vores internationale uddannelse. I den forbindelse forventes det, at du kan undervise i dansk som andetsprog. Du kan fremvise formelle kompetencer indenfor forskning og udvikling i form af en vedlagt realkompetencevurdering eller en formel forskeruddannelse (ph.d.graden) inden for området. Herudover forventer vi at du: har kendskab til forsknings- og udviklingsmiljøer Dine arbejdsopgaver Som adjunkt i Center for Skole og Læring har du en række forskellige opgaver i løbet af en arbejdsuge. Nogle af dem vil være: Ansøgningsarbejde. Du forventes at kunne dokumentere erfaring med at søge og hjemtage eksterne midler. Deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i centeret. Du tilknyttes centerets forskningsprogram for fagdidaktik indenfor det sprogdidaktiske område. Dette arbejde koordineres med programmets docenter og centerets forskningsleder. Artikelproduktion. I forbindelse med aktiviteter i forskningsprogrammet for fagdidaktik forventes det også, at du kan dokumentere erfaring med at publicere indenfor kananregisteret på både danske og udenlandsk. Undervisning og vejledning. Der kan være forskellige undervisningsopgaver på læreruddannelse inden for det sprogdidaktiske felt. Der vil desuden forekomme vejledningsopgaver knyttet til undervisning og projekter. Dine kolleger Du bliver ansat i Absalons Center for Skole og Læring, som ud over læreruddannelsen rummer efter- og videreuddannelse, forskning og udvikling samt Center for Undervisningsmidler (CFU). Vi er cirka 180 medarbejdere, og vi er kendetegnet ved at have et godt arbejdsmiljø med en ligefrem og uhøjtidelig omgangstone, godt humør og et stort engagement blandt alle ansatte Dine opgaver vil alt overvejende finde sted på Center for Skole og Lærings to campusser i Roskilde/Trekroner og i Vordingborg. Du vil få din lokationsmæssige forankring på Campus Roskilde ved Trekroner Station.