Description

Bliv enhedschef i Region Hovedstaden og få ansvaret for at forme og modernisere fremtidens IT-infrastruktur i landets største regionRegion Hovedstadens Center for IT og Medicoteknologi (CIMT) søger ny Infrastrukturchef. CIMT er Danmarks største offentlige center for sundhedsteknologi med cirka 950 ansatte, der udover at drive, supportere og udvikle IT og telefoni løsninger – også har ansvar for Medicoudstyr på Region Hovedstadens hospitaler, virksomheder og centre. CIMT’s primære opgave er at understøtte den fortsatte digitalisering af sundhedsvæsenet – med fokus på udvikling af sammenhængende IT-løsninger på tværs af regionens hospitaler og behandlingssteder. Infrastrukturenheden i CIMT består af ca. 125 medarbejdere, der sammen med en række eksterne partnere og outsourcing leverandører driver regionens samlede IT-infrastruktur – i tæt samspil med hospitalerne, forskningsmiljøer og øvrige regioner. Enhedschefen for Infrastruktur er en del af ledelsen med reference til CIMT-direktør og direktion. Perspektiv Det er besluttet at regionens infrastruktur i de kommende år skal løftes markant – hvilket betyder, at Infrastrukturenheden tillige skal løftes gennem en større transformation, omfattende nye styringsformer og en række nye teknologier og platforme. Organisationen står derfor overfor markante forandringer, der vil kræve strategisk og synlig eksekverende ledelse – og en mulighed for at forme teknologien til fremtidens sundhedsvæsen. Væsentligste ansvarsområder for enhedschefen for Infrastruktur i CIMT: Transformation: Du skal lede og implementere en omfattende organisatorisk og teknologisk transformation i kombination med en række store udbud, hvor nye teknologier og styringsmetoder tages i brug. Sikkerhed: Alignment mellem Infrastruktur og sikkerheds- og cybertiltag er tæt forbundne parametre må ikke kompromitteres. Stabil drift: Sikre driftsstabilitet og at adgangen til applikationer og data afvikles gnidningsfrit gennem en robust infrastruktur og tilhørende processer. Tillid: IT-infrastrukturen opleves som en velintegreret og transparent bestanddel i CIMT’s samlede leverance kompleks Dine kompetencer: Strategisk kommunikation: Du skal være en stærk kommunikator, der kan opnå autoritet og følgeskab gennem din personlighed. Forandringsledelse: Du skal kunne samle en organisation under forandring – hvor teknologi, ledelse, mennesker, processer og kultur ses og forstås i sammenhæng. Interessentstyring: Du skal kunne håndtere et komplekst økosystem af interne interessenter og eksterne leverandører, der tilsammen såvel modtager og leverer Infrastruktur ydelser. Teknologi: Du skal forstå de teknologiske trends og dilemmaer – uden i dagligdagen at blive detail orienteret i forhold til valgte løsninger. Som leder i CIMT forventes du desuden at bidrage til at sætte standarden for god ledelse. Det betyder , at understøtte stærke fællesskaber, modige handlinger og arbejdsglæde. Ansættelsesforhold Stillingen besættes på overenskomstvilkår i henhold til Danske Regioners ´Aftale for Chefer’. Aktuelt arbejdssted er på Borgervænget, København Ø, hvor direktion og den del af CIMT, der ikke har plads på et hospital, er placeret. Forventet startdato er den 1. oktober 2024.