Description

Vi skal dagligt sikre, at Region Midtjyllands SAP-baserede indkøbs- og logistiksystem er velfungerende, brugervenligt og løbende udvikler sig i forhold til regionens behov. Vi søger derfor en kollega, der skal være med til at understøtte en effektiv vareforsyning til regionens 30.000 ansatte og 840 praktiserende læger.Afdelingen Indkøb & Medicoteknik i Region Midtjylland står bl.a. for drift og udvikling af regionens indkøbs- og logistiksystem RM Indkøb, hvor de daglige driftsopgaver er de vigtigste. Igennem second-level-support til regionens indkøbs- og logistikfunktioner og igennem overvågnings- og fejlfindingsopgaver sikrer vi en stabil vareforsyning til alle hospitaler, stabsfunktioner og praktiserende læger i regionen. Herudover deltager vi i arbejdet med at holde vores programpakke ajour i forhold til nye behov. Det betyder løbende dialog med vores it-leverandører samt test af nye funktioner og fejlrettelser. Udviklingen sker i tæt dialog med hospitalernes indkøbsfunktioner og vores store fælles regionslager. Du bliver en del af et team bestående af 5 dygtige og engagerede kollegaer med kompetencer inden for forretningsforståelse, it-drift og systemudvikling. Teamet er en del af logistiksektionen i Indkøb & Medicoteknik, som også har ansvaret for varestamdata i RM Indkøb samt for regionslageret.JobbetJobbet består af mange og forskellige opgaver. Dine vigtigste arbejdsopgaver er følgende:Dagligt at overvåge RM Indkøb programpakken, herunder identificere fejl, der skal løses eller findes en midlertidig workaround på. At afhjælpe fejl, som indmeldes via regionens sagsbehandlingssystem ServiceNow. Vi yder second-level-support til regionens indkøbs- og logistikfunktioner.Herudover forventer vi, at du, afhængig af dine interesser og kompetencer, deltager i følgende:Gennemførelse af test i forbindelse med systemændringer Deltagelse i projekter, evt. som tovholder Samarbejde med regionens it-afdeling og it-leverandører til RM Indkøb vedr. systemudvikling og løsning af indmeldte fejlSelv om RM Indkøb er et modent it-system, som regionen har haft siden 2005, kan du regne med, at det hele tiden udvikler og fornyer sig. Derfor er handlekraft, manøvredygtighed og omstillingsevne en vigtig del af vores kultur. Du kan således forvente, at din opgaveportefølje varierer over tid i takt med regionens behov.Den rette ansøgerDet vigtigste er, at du er en serviceminded teamplayer, som besidder en god forretningsforståelse og evner at prioritere de vigtigste opgaver i hverdagen. Du skal have lyst til at være med til at sikre, at den daglige drift understøttes systemmæssigt. Da SAP er kernen i regionens indkøbs- og logistiksystem, vil det være en fordel, hvis du har kendskab til systemsammenhængen og funktionerne i SAP eller tilsvarende ERP-løsninger. Det er imidlertid ikke et krav, da vi har dygtige kollegaer, som kan sørge for en god oplæring. Det er dog nødvendigt, at du har erfaring med samt flair og interesse for it-systemer.Vi tilbyderDu kommer til at arbejde et sted med mange spændende og varierede opgaver, dygtige kolleger og samarbejdspartnere samt gode muligheder for personlig og faglig udvikling.Humor, trivsel og en uformel kultur vægtes højt på vores arbejdsplads. Det samme gør fleksibilitet, hvorfor der er en flekstidsordning, som gør det lettere at få arbejde og fritid til at hænge sammen. Der er også mulighed for at aftale hjemmearbejde.Derudover tilbyder vi en god pensionsordning og et sundhedsudvalg, der er meget aktivt, og som arrangerer alt fra fælles mandala-maling, de halv-årlige ’skridttæller’ konkurrencer til hyggelige brætspil. Løn- og ansættelsesvilkårOrganisatorisk er stillingen placeret i Indkøb & Medicotekniks logistiksektion. Logistiksektionen ledes af logistikchefen, der også er nærmeste leder.Tjenestestedet er Indkøb & Medicoteknik, Regionshuset Aarhus, Olof Palmes Allé 15, 8200 Aarhus N.Stillingen er en fast fuldtidsstilling på 37 timer inkl. betalt frokostpause og med flekstidsordning. Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til gældende regler om Ny Løn.Ansættelsen finder sted snarest muligt eller pr. 1. oktober 2024.Yderligere oplysningerYderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til logistikchef Claus Lichtenstein Davidsen på tlf. 2330 8469 (undtagen i uge 29, 30 og 31)it-teknisk specialist Charlotte Røjel på tlf. 2018 6207 (undtagen i uge 27 og 28)Der afholdes jobsamtaler fredag den 23. august 2024. Der bliver muligvis tale om en 2. samtalerunde mandag den 26. august 2024. Der indkaldes med kort varsel til begge samtalerunder.AnsøgningsfristAnsøgningsfristen er søndag den 18. august 2024.Ansøgninger modtages kun via vores elektroniske rekrutteringssystem. Vælg det anførte link for at søge stillingen.Vi glæder os til at høre fra dig.Bliv en del af en spændende afdeling