Description

Vil du stå i spidsen for en afdeling med engagerede medarbejdere, der hver dag arbejder benhårdt på at hjælpe børn, unge og familier, der befinder sig i vanskelige livssituationer? Har du styr på myndighedsområdet? Er du god til tværgående samarbejde, og har du øje for den helhedsorienterede og tværfaglige indsats? Så har vi jobbet til dig. Vi søger en dygtig leder til Børne- og Familierådgivningen i Jammerbugt Kommune. Børne- og Familierådgivningen har til formål at sikre børn og unges mulighed for at trives, udvikle sig og have en tryg opvækst. Vores arbejde er baseret på en helhedsorienteret tilgang, der tager hensyn til hele familiens situation og behov. Vi arbejder ud fra en inddragende og løsningsorienteret tilgang, hvor vi ser det enkelte barns og familiens styrker og potentialer.Som leder af Børne- og Familierådgivningen vil du få ansvaret for afdelingens fire teams, en konsulentgruppe og et sekretariat. Du skal, i et tæt samarbejde med dine faglige teamkoordinatorer, sikre, at medarbejdernes kompetencer udnyttes og bringes i spil for at sikre en høj faglig kvalitet. Du skal desuden, i samarbejde med ledere og chef i Familie og Forebyggelse, sætte retningen og skabe rammerne for, at det tværgående samarbejde er i fokus, så løsningerne skabes i et fællesskab både i og ud af forvaltningen. Du bliver således også et vigtigt bindeled mellem visioner, strategier og den daglige praksis i den samlede Børne- og Familieforvaltning.Dit ansvarsområde vil væreLedelse og udvikling af Børne- og FamilierådgivningenKoordinering og samarbejde på tværs af afdelinger og eksterne samarbejdspartnereBudgetansvar og ressourcestyringUdvikling og implementering af nye initiativer og projekter for at styrke kvalitet og systematik i sagsbehandlingenHåndtering af komplekse sagerImplementering af politikker og strategier på børne- og familieområdet, herunder kommunens sammenhængende børne- og ungepolitikKvalifikationerDu skal have styr på dine ting, og du skal kunne holde snuden i sporet i et job, hvor både økonomi, opgaver og samarbejde kan udfordre. Du skal stå skarpt, selv når kompleksiteten stiger, og du skal til stadighed fastholde troen på, at involvering og fællesskab er en styrke.Du skal komme med indgående faglig indsigt på området, med ledelseserfaring og med lyst til at indgå i et tæt samarbejde med hele organisationen og en række af eksterne aktører.Vi lægger særlig vægt på, at du harerfaring med personaleledelse og evnen til at skabe følgeskabindgående kendskab til lovgivning og praksis på området, fx Barnets Lovstærke samarbejds- og kommunikationsevnererfaring med budgetansvarevne til at arbejde strategisk og udviklingsorienteretempati, robusthed og evne til at håndtere komplekse problemstillinger.Vi tilbyderEn udfordrende og meningsfuld stilling i en engageret og fagligt stærk afdeling med 45 medarbejdereEn plads i det samlede lederteam i Familie og Forebyggelse med mulighed for at sætte retning og skabe rammerne for det tværgående samarbejdeGode udviklingsmuligheder både fagligt og personligtMulighed for at gøre en forskel for udsatte børn, unge og familier