Description

Har du erfaring med processerne for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderinger af projekter? Og vil du bidrage, når vi planlægger større jernbaneprojekter?I Banedanmark er vi i fuld gang med planlægningen af de projekter, som skal være med til at forny og fremtidssikre den grønne rygrad, som jernbanen udgør i det danske samfund.  For at sikre, at der bliver taget hensyn til natur og miljø i denne planlægning, har vi brug for ekstra hænder med stærke kompetencer inden for miljøkonsekvensvurdering (VVM). Som vores nye miljøvurderingsspecialist skal du varetage de tidlige faser af vores mere komplekse projekter. Du er med til skabe de gode løsninger i planlægningen, og kan gøre en reel forskel for natur og miljø i projekter, som sætter et synligt aftryk på samfundet.Et alsidigt job med fokus på miljøSom miljøvurderingsspecialist vil du være med til at sikre planlægningen af fremtidige anlægsprojekter og du er med helt fra de tidlige projektfaser, hvor de komplekse projekter skabes, og hvor de store beslutninger tages. Du vil arbejde tæt sammen med projektlederen og de faglige projekteringsledere, for at I sammen kan finde de gode løsninger. Din centrale rolle vil være varetage natur og miljø i idéfasen, samt lede processen for udarbejdelse af miljøkonsekvensvurderingerne for projekterne. Selve udarbejdelsen af miljøkonsekvensrapporterne vil ofte blive varetaget af eksterne rådgivere.Dit job vil således være af projektledende karakter, hvor du har ansvaret for styring af og kommunikation med eksterne og interne fagfolk, samt kvalitetssikring af deres produkter. Du vil desuden være ansvarlig for tidsplan og proces for miljøkonsekvensvurderingerne udarbejdelse samt for, at de lovmæssige krav er opfyldt.Den samlede proces indebærer bl.a. tidlige miljøkortlægning, bidrag til udbud, deltagelse iborgermøder, udarbejdelse af interne fagnotater, samt kvalitetssikring af politiske beslutningsgrundlag mv. Du vil også løbende have dialog med andre styrelser og med kommuner og andre aktørerOm digVi forestiller os, at du har en relevant videregående uddannelse som ingeniør, cand.scient. eller lignende og har erfaring med miljøkonsekvensvurdering (VVM) – gerne fra rådgiverbranchen. Du har tidligere arbejdet med udbudsprocesser og føler dig hjemme i at udbyde komplekse anlægsprojekter.[LL(1] Derudover er det en fordel, hvis du:har erfaring med at definere og styre flere typer opgaver – gerne med bistand fra tekniske rådgiverekan bevare overblikket og har erfaring eller lyst til at arbejde med projektledelsehar lysten og evnerne til at indgå i en konstruktiv dialog med interne fagfolk, eksterne rådgivere og interessenterer vedholdende, når der er brug for det, for at sikre at natur- og miljøproblematikkerne bliver varetaget korrekt. Du stiller gerne de ”dumme” spørgsmål, og du tøver ikke med at bede om hjælp.Dit nye teamVi tilbyder et stærkt fagligt miljø og en alsidig opgaveportefølje og stor mulighed for sparring med kolleger både inden og uden for dit fagområde.Til daglig kommer du til at indgå i det faglige team VVM, jura og GIS, som er en del af sektionen Arealer & Miljø. Du bliver del af en gruppe på seks miljøvurderingsspecialister, hvor vi i fællesskab arbejder med at definere Banedanmarks praksis inden for MKV-området.Vores faglige miljø i sektionen omfatter også Banedanmarks 12 miljøprojekteringsledere, som varetager miljøforholdene helt frem til udførelse. Der er derfor god hjælp at hente om de miljøforhold, som ikke lige er din egen stærke side. Herudover har vi et uhøjtideligt arbejdsmiljø i åbne kontorer, hvor vi sætter pris på kollegialt fællesskab og hjælpsomhed.Løn og AnsættelsesforholdDu ansættes efter gældende overenskomst mellem Skatteministeriet og AC. Lønnen fastsættes på baggrund af dine erfaringer og kvalifikationer. Din nye arbejdsplads vil være på Banedanmarks hovedkontor i København tæt på Dybbølsbro station.Ansøgning og kontaktVil du vide mere så kontakt teamleder Birgitte Maria Tøttrup på tlf. 41879936 og miljøvurderingsspecialist Lisbet Løvendahl på tlf 3036 3291. Send din ansøgning og CV hurtigst muligt, vi kigger på ansøgningerne løbende.For at søge stillingen klikker du på knappen “Søg stillingen”.Går du videre fra de indledende samtaler, vil der blive indhentet referencer fra tidligere arbejdsgiver. Du vil blive informeret inden, at der bliver indhentet en reference.