Description

Har du lyst til at arbejde med tidlig indsats til børn og unge med selvskade i København? I ROBUS får du varierende arbejdsopgaver, herunder individuelle og familieforløb, tværsektorielt samarbejde, undervisning og udviklingsarbejde. ROBUS – et tilbud der skal sikre det gode børne- og ungelivROBUS er et ambulant tilbud i Københavns Kommune. Her tilbyder vi forebyggende og rehabiliterende indsatser for børn og unge, der rammes af spiseforstyrrelse, OCD eller selvskade. Afdelingens opgave er at rådgive og vejlede unge, forældre og fagpersoner om spiseforstyrrelse, OCD og selvskade, samt varetage lettere behandling af børn og unge med vanskeligheder knyttet til disse vanskeligheder. Vi har fokus på at styrke den tidlige indsats over for børn og unge i samarbejde med skoler, uddannelsesinstitutioner, myndighed og andre centrale aktører. I ROBUS arbejder vi familieorienteret og kognitivt adfærdsterapeutisk med fællesfagligt grundlag i Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Vi er et tilbud præget af høj faglighed, med fokus på kvalitet og effektivitet til gavn for de familier, der har brug for vores hjælp. ROBUS indgår i det tværsektorielle samarbejde STIME (). ROBUS er en del af Center for Socialpædagogik og Psykiatri (CSP), som rummer syv specialiserede døgn- og dagbehandlingsinstitutioner for børn og unge med sociale, psykologiske og psykiatriske behandlingsbehov. Om stillingenVi er et team bestående af ni behandlere med baggrund som psykolog eller psykiatrisk sygeplejerske, samt en studentermedarbejder og ofte en praktikant. Som psykolog i ROBUS vil dine arbejdsopgaver være knyttet til både det eksisterende behandlingsteam og eventuelle udviklingsprojekter. Du vil primært arbejde med samtaleforløb, herunder manualbaseret samtaleforløb med børn, unge og familier rådgivning, sparring og undervisning af fagpersoner udviklingsarbejde; løbende udvikling og tilrettelæggelse af tilbuddet, både på det faglige og praktiske plan tværsektorielt samarbejde opsporing, formidling og kommunikation om tilbuddet Du vil i første omgang blive uddannet til at varetage behandling af unge med selvskadeerfaring. Du vil også blive inddraget i teamets øvrige behandlingsopgaver og på sigt forventes du at blive en del af de øvrige behandlingsspor. Om digVi søger en fagligt stærk kollega, som er uddannet psykolog har erfaring med terapi, gerne både individuel og familie har erfaring med behandling af spiseforstyrrelser, OCD eller selvskade har interesse for opsporing, formidling og samarbejde på tværs af faggrupper og sektorer har interesse for målrettede, strukturerede interventionsformer har kendskab til den kognitiv-adfærdsterapeutiske referenceramme, evt. ACT Hvis du allerede er uddannet i at varetage STIME indsatser er dette en fordel, men ROBUS vil stille den fornødne efteruddannelse til rådighed. Vi tilbyder en arbejdsplads i spændende udvikling og vækst specialiseret oplæring/uddannelse og supervision i forhold til de korttids-behandlingsforløb, der anvendes et fagligt stærkt arbejdsfællesskab i et til tider travlt hus gode muligheder for supervision og faglig udvikling i henhold til krav for psykologers specialistuddannelse sparring og samarbejde med et team af erfarne og engagerede behandlere AnsættelsesvilkårAnsættelsen er i henhold til gældende overenskomst og principperne om Ny Løn. Der er tale om en midlertidig stilling i perioden 1. oktober 2024 til 31. december 2025, men det forventes at der herefter vil være mulighed for fastansættelse. Stillingen er som udgangspunkt en fuldtidsstilling. Vi indhenter børne- og straffeattest samt eventuelt referencer ved ansættelse. Du bliver en del af ROBUS med reference til afdelingsleder. Der vil være fire kursusdage i september, som vi håber at du vil have mulighed for at deltage i (10.9, 11.9, 25.9 og 26.9.) Yderligere oplysningerHar du spørgsmål til stillingen, er du meget velkommen til at kontakte afdelingsleder Trine Natasja Sindahl på 2174 6631 (3.-18. juli eller 12.-14. august). Og psykolog Birgitte Bergholt Grymer på 4049 2165 (19.-30. juli eller 5.-9. august). ROBUS ligger på Limfjordsvej i Vanløse. Du kan læse mere om ROBUS på og Center for Socialpædagogik og Psykiatri på . Vi glæder os til at høre fra dig! Søg via linket senest onsdag den 14. august 2024Der afholdes samtaler den 23. august 2024. Om Borgercenter Børn og Unge, BBUBorgercenter Børn og Unge (BBU) understøtter børn, unge og deres familier i vanskelige perioder af deres liv. Vi modtager og behandler underretninger fra borgere og professionelle, der er bekymrede for et barns trivsel, ligesom familier, med behov for støtte, selv kan henvende sig. Vi har forskellige tilbud til målgruppen, herunder dagbehandlingstilbud, døgninstitutioner og forebyggende tilbud som fx gadeplansarbejde. BBU samarbejder med skoler og institutioner og arbejder med kriminalitetsforebyggelse. Det er vores opgave at understøtte en barndom med trivsel og tryghed, at forebygge omsorgssvigt og at give udsatte børn og unge et godt fundament for voksenlivet. Se mere om vores arbejde, og hvordan vi hver dag gør en forskel på .