Description

Om jobbet De psykologiske rådgivere betjener Vejle Kommunes dagtilbud og skoleområde – herunder også specialtilbud. Du skal bidrage med psykologfaglighed i forhold til børns udvikling i sociale fællesskaber ved at understøtte de professionelle i dagtilbud og skole med viden om pædagogiske handlemuligheder i et inklusionsfremmende perspektiv.En stor del af din arbejdstid bruger du ude på betjeningsstederne, hvor du bidrager med faglige analyser og anbefalinger. Jobbet indebærer observationer, undersøgelser og udredninger samt kompetenceudviklende forløb i dagtilbud og på skoler. Et strategisk fokus for indsatsen er understøttelse af stærkere børnefællesskaber.Jobbet kræver stor evne til selvstændigt at tilrettelægge og planlægge arbejdet. Du skal afstemme og kontraktere dine opgaver med samarbejdspartnere og have blik for hvordan dine anbefalinger implementeres og forankres i pædagogisk praksis. Jobbet forudsætter ligeledes evne, lyst og vilje til at indgå i et stærkt tværfagligt samarbejde med kolleger fra hele kommunen. Vi forventer af digAt du er motiveret for at lykkes gennem og sammen med andre. Du har bred viden om børns udvikling og ser mening i at skabe og understøtte motivation og handling hos de professionelle i deres arbejde. Det er netop deres kontekster og fællesskaber, din rådgivning rettes imod. Endelig bidrager du til et godt arbejdsmiljø. Du kan være nyuddannet eller have relevant erfaring.Den gode ansøger kender sig selv, alene og i samspil med andre. Du kan agere fagligt og vedholdende – også når der er modstridende interesser på spil. Og så er det en fordel, at du har erfaring med at arbejde med sparring og vejledning, og at du evner at indgå i et tæt professionelt samarbejde med tværfaglige kolleger.Derudover forventer vi:At du er uddannet psykolog og besidder solid faglig viden.At du involverer forældre som de vigtigste aktører i barnets liv.At du er inklusionsorienteret i din tilgang til børn og forstår dem i de kontekster, de færdes i.At du har gode relationskompetencer og er tydelig og nem at samarbejde medOvenstående kan virke som en stor mundfuld, og vi forventer ikke, at du kan sige ja til det hele, og det, du ikke kan, kan vi lære dig. Vi tilbyder digDu vil blive en del af et fagligt stærkt miljø med engagerede kollegaer, der møder hinanden med tillid, gensidig støtte og ordentlighed – både tværfagligt og monofagligt. Der er kollegial supervision og mulighed for individuel vejledning ved nærmeste leder. Hvis relevant er der mulighed for at opnå autorisation.Du får stor selvstændighed i opgavevaretagelsen, fleksible arbejdstider og meningsfulde, afvekslende udfordringer i en organisation, hvor du har mulighed for at påvirke udviklingen. AnsættelsesvilkårLøn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst og lokal forhåndsaftale. Der er tale om en fast stilling på 37 timer. Ansættelse sker med virkning hurtigst muligt eller fra den 1. oktober 2024. AnsøgningsfristVi skal have din ansøgning med referencer og dokumentation for uddannelse senest 18. august. Samtaler forventes afholdt 27. august 2024.