Description

Er du uddannet social- og sundhedshjælper, empatisk, ansvarlig og selvstændig og kunne du tænke dig at arbejde sammen med en gruppe af gode og fagligt dygtige kolleger. Så har vi et job til dig snarest muligt.Vi tilbyder dagvagt, og arbejde hver 2. weekend, Stillingerne er på 37 timer eller det timetal du kunne tænke dig.Hjemmeplejegruppen Aabybro – dækker byerne Aabybro, Biersted, Nørhalne og opland.Vi har borgeren i centrum, og arbejder ud fra borgernes ønsker om indhold i hverdagen. Vi har fokus på at inddrage borgerne, hvilket betyder at vi lægger vægt på, hvad der giver værdi for den enkelte borger.Vi arbejder rehabiliterende og har fokus på den enkelte borgers ressourcer, så borgeren altid opnår størst mulig selvstændighed.Vi kan tilbydegode muligheder for faglig og personlig udviklinget afvekslende og meningsfuldt jobet godt introduktionsprogramstor selvstændighed inden for dit kompetenceområdetæt samarbejde med leder, kollegaer og tværfaglige samarbejdspartnereDine faglige kompetencerUddannet social- og sundhedshjælperKendskab til sundhedsfaglige krav i forhold til eget kompetenceområdeKan arbejde selvstændigt, tværfagligt og under ansvarKan formidle din viden og erfaring i teori og praksisFortrolig med elektronisk dokumentationDine personlige kompetencerMotiverende og inspirerendeEr god til at begå sig blandt borgere, pårørende og kollegaer ud fra anerkendende tilgangÅben og lyttendeImødekommende i din omgang med borgere og kollegaerSelvstændig og fleksibelModig, nysgerrig og fællesskabendeVi glæder os til at modtage din ansøgningDer afholdes løbende samtaler.Såfremt du har uddybende spørgsmål eller har lyst til at høre nærmere omkring stillingen, så ring gerne til Hjemmeplejeleder Birgitte Andersen, telefon 41 91 19 50 eller på mail kba@jammerbugt.dk