Description

Kom og vær med til at skabe faglighed, fællesskab og meningsfuldhed!I Assistancen søger endnu en engageret sygeplejestuderende med teamkoor-dinatorfunktion til at løfte opgaven sammen med vores nuværende teamko-ordinator og resten af teamet i Assistancen. Som teamkoordinator vil du være nøgleperson for vores sygeplejestuderen-de i vikarkorpset og vil bidrage til at sikre, at vores sygeplejestuderende bli-ver dygtige og erfarne vikarer på afdelingerne. Dine ansvarsområder inkluderer: • Tiltrækning og tilknytning af sygeplejestuderende• Oplæringsvagter af sygeplejestuderende ude på afdelingerne • Besvare mails og opkald fra sygeplejestuderende• Deltage i arbejdet med de sygeplejestuderendes trivsel • Afholde ansættelsessamtaler ift. rekruttering af nye sygeplejestude-rende• På sigt arrangerer sociale arrangementer og events for sygeplejestude-rende Vi forventer, at du: • Har bestået 3. eller 4. semester med bestået praktik på hospital• Kan selvstændigt planlægge din arbejdstid og arbejdsopgaver • Du er positiv, smilende og engageret • Du er ansvarsbevidst, mødestabil og fleksibel• Du er god til at arbejde effektivt og nå de mål der sættes og samtidig er kvalitetsbevidst Vi kan tilbyde dig: • 16 timer om ugen med både hjemmearbejde og fremmøde på Hospita-let • Et studierelevant job med alsidige opgaver i tilknytning til Hospitalets specialer, hvor du får mulighed for at anvende dine kompetencer i praksis• Gode muligheder for faglig udvikling• Mulighed for at udvide dit netværk og tilegne dig ny viden • Introduktion, med udgangspunkt i dit behov • Tæt kontakt til og faglig sparring med alle i Assistancen• Personalegoder, som sportsforening, massageordning, cykelcafé Løn og ansættelsesvilkår: Vi følger løn- og ansættelsesvilkår som er fastsat i henhold til vikarafta-len/overenskomsten indgået mellem FOA og Danske Regioner. Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef-sygeplejerske Tina Barsøe på tlf. 20149681 eller Mette Kyvsgård på tlf. 38677737. Ansættelsessamtaler afholdes løbende fra uge 25 på Gentofte Hospital. Tiltrædelse pr. 01.07.24 eller snarest derefter. Om Assistancen: Assistancen er Herlev og Gentofte Hospitals interne vikarkorps, som dagligt servicerer de kliniske afdelinger. Der er tilknyttet vikarer indenfor faggrup-perne; sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, sygeplejerskestude-rende samt plejeportører.