Description

Udvikler til team med fokus på data-drevet understøttelse af den grønne omstilling Er du entusiastisk omkring softwareudvikling, og kan du se dig selv som en del af et nyetableret team du kan være med til at forme? Så er du måske en af vores nye kolleger. Omstillingen til et 100% grønt energisystem med nye og mere komplekse energikilder stiller høje krav til Energinets it-systemer. Derfor har vi behov for at etablere et nyt team med fokus på data-drevne løsninger. Kritisk software til den grønne omstilling Du indgår i et team, der arbejder med innovation og digitalisering af elsystemet med fokus på at fremme den grønne omstilling og samtidig bevare vores høje forsyningssikkerhed. Teamet har en helt central rolle i at indsamle og udnytte markedskritiske data til en effektiv og stabil drift af elsystemet i samarbejde med vore europæiske naboer. Teamet består af et miks af C#- og Python-udviklere, hvor integration og datahåndtering primært foregår i C# og den komplekse dataanalyse i Python. Vi leverer kritisk operationel beslutningsstøtte til både Energinets eget Kontrolcenter og den nordiske balanceringsplatform der går i drift 2023. Dine konkrete opgaver som en del af teamet bliver: Primært backend udviklingsopgaver i .Net/C# Sekundært frontend opgaver i Blazor Give inputs til gode systemdesigns Give inputs til bedre operationel udnyttelse af data At være engageret medlem af dit team og bidrage til det gode sammenhold Derudover har du interesse i at arbejde i et bæredygtigt tempo, planlægge kontinuerligt og have et højt niveau af distribueret lederskab. Beslutninger træffes bedst i teamet hvor viden er. Du har erfaring med softwareudvikling og da vi arbejder primært i Azure og samarbejder via Azure DevOps er du rutineret bruger af Azure universet. Du har en struktureret tilgang til dine opgaver. Du eksperimenterer gerne og afprøver nye metoder. Du kan arbejde inden for fastsatte rammer, men kan også konstruktivt stille spørgsmål til rammerne. Endeligt evner du at kommunikere præcist både skriftligt og mundtligt Udvikling som en holdsport Som person motiveres du af samarbejdet og det at kunne bidrage til vores fælles mål. Du trives med et agilt arbejdsmiljø og giver gerne konstruktiv feedback til dine kolleger, ligesom du også kan modtage konstruktiv feedback og omsætte det til din egen og teamets udvikling. Vi tror på, at trivsel og gode relationer til andre mennesker er nøglen til succes. Det er derfor vigtigt for os, at du trives og udvikles i og udenfor dit team. Vi arbejder konstant på at blive bedre, så forandringer er en selvfølge, og vi sætter stor pris på åbenhed omkring både succeser og det modsatte. Det er ofte vores fejl vi lærer allermest af og det er brændstof til, at vi fortsat har fart i vores udvikling. Du bliver en del af en organisation, hvor fleksibilitet og arbejdsliv i balance står højt på dagsordenen. Du får derfor tilbudt udstyr til en god hjemmearbejdsplads for at kunne afveksle bedst muligt mellem at være på vores hovedkontor i Fredericia og hjemme. Særlige forhold Jobbet kræver, at du kan opnå og opretholde sikkerhedsgodkendelse.